Non Teaching

Name Employee Type Department Qualification Experience
Davinder Kaur Non Teaching
Jasvir Kaur Non Teaching
Amandeep Kaur (F.W) Non Teaching
Simranjit Kaur Non Teaching Administration MSc IT 2.5
RAJWINDER KAUR Non Teaching Administration MBA 5 YERAS